Ficar

Jestliže v minulém příspěvku jsme pohybovali se slovem MEXER, je nyní více než na místě postavit mu do opozice FICAR [fi-kar], rovněž TOP mezi nejpoužívanějšími brazilskými slovesy. Ficar je v prvé řadě „být“. Takové to skutečně trvalé, (alespoň zdánlivě) nepřemístitelné být, nacházet se (na rozdíl od dalšího slovesa „být“, kterým disponuje brazilská portugalština – estar). „Onde fica…?“ [óndži fíka] bude jedna z vašich nejčastějších otázek, kdykoli se budete ptát na cestu ke stanici metra, do hotelu, na záchod…

FICAR je také „zůstat“ a v tomto významu provází Brazílii nejranějšími dějinami samostatného státu. 9. ledna 1822 (tzv. Dia do Fico) pronesl princ Pedro, toho času místodržící portugalské královské koruny, budoucí první brazilský císař Pedro I., památnou větu, kterou se vzbouřil příkazu portugalských kortesů okamžitě se přijet zpovídat do Lisabonu: „Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto! Digam ao povo que fico.“ „Jestliže je to pro dobro všech a všeobecné blaho národa, jsem připraven! Řekněte lidu, že ZŮSTÁVÁM.“ Události pak již nezvratně směřovaly k prohlášení nezávislosti Brazílie o půl roku později.

Ficar ve významu „zůstat“ použijete i v méně patetických prohlášeních. Fiquei preso no trânsito. Uvízl jsem v dopravní zácpě. Pode ficar na minha casa. Můžeš přespat u mě. Vou ficar com esse. Tento si koupím (protože ficou legal = sluší mi). Ficar také v hovorové řeči představuje nejnižší úroveň partnerského vztahu, ještě takovou nezávaznou a testovací, dříve než se známost (případně) posune k namorar = chodit s někým.

Konstatování, že sloveso vyjadřuje neměnnost stavu, dostane nyní ještě zásadnější trhliny. Doufám, že vás tím příliš nezmatu. V jiných, rovněž velice častých použitích, totiž ficar naopak znamená nějak se proměnit, nějakým se stát. Posuďte sami: Ficou doente. Onemocněl. Ficou bravo. Rozzuřil se. Fiquei sabendo que… Dozvěděl jsem se, že… Fica tranquilo (španělštináři pozor, tento hojně užívaný výraz musíte v portugalštině vyslovit [tran-KUI-lu]). Uklidni se, nestrachuj se (ajajaj).

Sloveso ficar má tolik uplatnění, že by se tento příspěvek mohl natáhnout na mnoho stran textu. Ale snažil jsem se, aby se udržel pokud možno jasný a stručný, ficou claro e conciso. Každopádně mám tušení, že ficar ZŮSTANE s námi a v budoucnu se k němu ještě vrátíme, v dalších probíraných frázích.