O tudobem

Brazílie má magickou moc. Nepůsobí na všechny, koho však zasáhne, zůstává lapen a dlouhodobě přitahován touto zemí. V čem ono kouzlo spočívá? Stále po tom pátrám. Quem comeu tambaqui, não sai mais daqui, říkají v Amazonii. Kdo ochutnal rybu tambaqui, už odtud neodjede. Spíš než v jídle, krásách tropické přírody a nadpřirozených silách hledám příčiny v lidech, v brazilském přístupu k životu, v energii a emočnosti Brazilců… Ať už jakkoli, jsem přesvědčený, že klíčem k tomuto světu je ochota porozumět a naladit se na místní kulturu. A pak samozřejmě – brazilská portugalština.

Náplní blogu tudobem.cz [túdu bẽm] jsou konkrétní v Brazílii hodně používaná slova a výrazy. V lehce hravém módu pátrám po jejich významech a kulturních souvislostech. Budu rád, když příspěvky obohatí vaši brazilskou portugalštinu, když vám navodí vzpomínky na Brazílii nebo pomůžou představit tuto zemi v jiném světle, než jak bývá obvykle prezentována v médiích. Jste srdečně zváni zapojit se a reagovat prostřednictvím facebooku. Nebo mi napište e-mail. Stránky zároveň představují i mé rozsáhlejší literární počiny – knihy Brazílie – návod k použití a Obchodníkem po Latinské Americe.

Vítejte a ať je vám tu příjemně! Sejam muito bem-vindos, curtam e aproveitem!

Pavel Šembera

 

PS I: V hlavním pásu v záhlaví stránky defilují, vedle známé brazilské vlajky, i zástavy dvaceti šesti států a jednoho federálního distriktu, které dohromady tvoří brazilskou federativní republiku. Rád bych tak připomněl, jak veliké a samozřejmě též různorodé země se dotýkáme. A třeba někoho z vás zlákají i k návštěvě brazilských regionů, které běžně nepatří na „must list“ turistických zájezdů.

PS II: Pár poznámek k výslovnosti brazilské portugalštiny:

U výrazů prezentovaných na blogu a v knize uvádím i jejich výslovnost (v hranatých závorkách), a to prostě tak, jak ji mám nejčastěji naposlouchanou. Nepoužívám znaky fonetické transkripce, výslovnost se snažím přiblížit přepisem v běžné češtině (s výjimkou symbolů [ã], [ẽ], [ĩ], [õ], [ũ], kterými označuji nosovost hlásky, v portugalštině hodně častou).

Osobní doporučení: výslovností, ostatně jakožto i řadou dalších věcí, se v Brazílii přehnaně nestresujte. Místní velice ocení každé portugalské slovo, které z vás vypadne, ať už v jakékoli podobě. Hlavně, že se domluvíte. To se pak Brazilcům doslova rozzáří oči. V zemi je ostatně tolik různých přízvuků, že těžko může být nějaká výslovnost označena za správnou či chybnou. I Brazilci sami mají občas potíže porozumět krajanům z jiného koutu Brazílie, nemluvě o přízvuku obyvatel evropského Portugalska. Od něj se brazilská portugalština odlišuje mimo jiné tím, že MILUJE SAMOHLÁSKY. S těmi si tedy ve vaší „brazilské“ výslovnosti pokud možno vyhrajte. Zvedejte je z hrdla, válejte na jazyku a vypouštějte z úst asi tak, jak se táhle a postupně zvedá, překlápí a vyšumí mořská vlna na pláži Copacabana. A víte, proč tomu tak je? Protože samohlásky jsou nositelé emocí! A emoční prožívání je jednou ze silných stránek národa, o kterém si povídáme.

Copacabana

Copacabana