příspěvky začínající písmenem N

Nome

Nome [nómi] je jméno. Představovat toto jednoduché slovo se může zdát zbytečné. Přesto si myslím, že co napíši dále, je pro Brazílii dost podstatné a velmi typické: třebaže v této zemi žije 200 milionů lidí, VAŠE JMÉNO JE ZAJÍMÁ.

„Obrigado, PAVEL, bom vôo (Díky, Pavle, příjemný let),“ popřál mi zaměstnanec letecké společnosti LATAM (nový název pro zfúzované tradiční jihoamerické společnosti LAN a TAM) při nástupu do letadla, když odpípnul mou palubní vstupenku a na obrazovce mu vyskočilo jméno cestujícího. Mohl si snadno osobní oslovení odpustit, valila se na něj ještě dlouhá fronta pasažérů toužících po nalodění na běžnou vnitrostátní linku z Porto Alegre do São Paula. Nemusel nic riskovat – správné vyslovení jména v cizím jazyce je vždy dost na pováženou! A přesto si dal tu práci a měl to za zcela samozřejmé. Celý příspěvek