Encontro das Águas

Na světě existuje více míst, kde se vody dvou odlišných barev setkávají v jednom korytě … a úplně se jim k sobě nechce (totéž platí obvykle i pro politiky, ale to sem nyní nepatří). Těžko však nějaká řeka předvede tento úkaz v majestátnější podobě než Amazonka v bodě svého vzniku. Abych byl přesný, Amazonka pramení vysoko v peruánských Andách (a v jejím prameni, respektive v jeho přesném určení, měli prsty Češi), na své cestě z hor však vystřídá několik jmen, indiánských, peruánských, kolumbijských a brazilských. Pro Brazilce se Amazonkou nazývá až od soutoku řek Solimões [solimojš] a Rio Negro [híu négru] nedaleko amazonského velkoměsta Manaus. A právě toto místo nese jméno Encontro das Águas [enkóntru daz águas], setkání vod.

Náměstí Largo São Sebastião, Manaus

Můžeme zde být permanentně svědky poněkud trapné situace, kdy dravá světlá Solimões, která poznala, co jsou to vrcholky hor, sníh a ledovce, si nějak nemá co říct s lenivým a bahnitým, tmavým Rio Negro. Tak vedle sebe mlčky putují korytem, a trvá jim pěkných pár kilometrů, než si k sobě jakžtakž najdou cestu. Pro úplnost dodejme, že i vědci přišli se svým zdůvodněním: hovoří o odlišných fyzikálně-chemických vlastnostech každé z obou H2O, jiné teplotě, hustotě, pH a rychlosti. Tento rozdíl můžete snadno pocítit na vlastní kůži, pokud se ocitnete v Manausu a necháte se k místu setkání odvézt malou loďkou…

Motivem dlažby, která zdobí jedno z významných manauských náměstí před budovou honosného divadla, jsou černobílé vlny. Manausané se chlubí, že tento motiv znázorňuje právě (ne)mísení vod a že teprve až po nich byl použit na rijské pláži Copacabana a stal se jejím známým symbolem. Většinou už nezmíní, že jeho původ je v dalekém Portugalsku, stejnou dlažbu nalezneme na lisabonském náměstí zvaném Rossio (více detailů o tzv. Calçada Portuguesa v podání Sardinek a kaprů)… Co však netuší ani sami Portugalci, je skutečnost, že ve vynálezu vyhlášené dvoubarevné vlny mají opět – jak jinak – prsty Češi. Konkrétně české hospodyňky, které daly světu mramorovou buchtu!

Encontro das Águas po česku