Levar e Trazer

Tento příspěvek je bonusový, „dva výrazy v jednom“. O to náročnější bude na vaše soustředění. :-)

Kdo cestuje mezi Českem a Brazílií a má známé na obou stranách Atlantiku, utká se nevyhnutelně se slovesy levar [levár] a trazer [trazér]. Stane se tak v souvislosti s převozem věcí, dárků a pozorností.

MALÁ ODBOČKA: Do Brazílie se nevyplatí cokoli posílat poštou, časově a finančně je to přibližně srovnatelné s doručováním zásilek na Mars. Dlouhodobě prověřenou nejefektivnější cestou je převézt maximum věcí osobně v kufru nebo poprosit kamaráda či známého, který zrovna letí, zda by něco nevzal. I proto se do Brazílie obvykle cestuje s velkými zavazadly.

Takže, až budete stát nad tou hromadou rozličných krámů, možná si budete lámat hlavu, zda do kufru ve skutečnosti cpete levar nebo trazer. Sám v tom mám trochu hokej (proč zrovna my Češi používáme úsloví, které by Brazilcům tak slušelo?), a tak se pokusím tímto příspěvkem vyeliminovat i své opakované pochybnosti.

Obě slovesa popisují, že někdo něco někam převáží/přenáší. Že jsou si velmi blízká, dokládá tato běžná replika:

  • Pode trazer uma cerveja?
  • Sim, vou levar muitas cervejas!
  • Můžeš přivézt pivo?
  • Ano, přivezu hodně piva!

Ve zmiňované situaci jde evidentně oběma stranám o přemisťování alkoholu, ale TRAZER v sobě automaticky zahrnuje informaci (která se tím pádem nemusí vyjadřovat nějakým přidaným příslovcem), že je to směrem k místu mluvčího, kdežto LEVAR znamená buď pryč od místa mluvčího, anebo pohyb s neutrálním vztahem vůči místu mluvčího.

 

Klíčovým faktorem pro volbu slovesa je tedy MÍSTO, kde se nachází MLUVČÍ. Pokud se mluvčí nepohybuje a použije totožnou větu, ve které zamění levar za trazer, posune význam svého sdělení, a to i do naprostého opaku. Například:

Eles trazem muito dinheiro. Přináší (nám sem) hodně peněz (a tady ho utratí!).

Eles levam muito dinheiro. Odnáší si (odtud) hodně peněz (sic), nebo těch peněz nosí hodně při sobě.

 

Naopak, pokud mluvčí své místo změní, popíše stejnou situaci pokaždé jiným slovesem:

„Devo levar casaco para o Brasil?“ ptá se Jirka ještě v Brně. (Opravdu si mám do Brazílie brát bundu?!)

„Foi boa idéia de trazer casaco!“ shrnuje Jirka v São Paulu v červenci. (Zaplať pánbůh, že jsem si s sebou tu teplou bundu vzal. POZN. Navzdory našemu běžnému očekávání, ve střední a jižní Brazílii umí být v tamních zimních měsících velice nepříjemná kosa.)

 

S klasickou otázkou „co chceš přivézt?“, položenou z Čech směrem ke známému v Brazílii, je to však stále zapeklité. Ani jedna z variant doslovného překladu, tedy „o que você quer trazer?“ nebo „o que você quer levar?“, není v tomto případě vhodná, třebaže si samozřejmě s vysokou pravděpodobností porozumíte (v prvním případě porušujete pravidlo místa mluvčího, v druhém je to zas nevhodně zkrácená vedlejší věta, ze které není jasné, kdo je původcem děje). Ideální je tedy říct: „O que eu posso levar para você?“

 

Pokud snad ve vás přečtení těchto řádků zanechalo určité napětí, pusťte ho k vodě. Rozloučím se s vámi historickým sloganem brazilské autobusové společnosti Viação Motta: LEVA E TRAZ COM AMOR E PAZ.

Přiveze i odveze, s láskou a v míru. :-)

V rukou šoférů dálkových autobusů firmy Motta

V rukou šoférů dálkových autobusů firmy Motta