Cavalo

I v Brazílii se hraje pólo (koňské).

Dnes vám daruji koně cavalo [kaválu]. A trochu se mu podíváme na zoubek.

I v portugalštině existuje známé úsloví a cavalo dado não se olham os dentes, darovanému koni na zuby nekoukej. Nebudu vás nabádat k úkonům spadajícím do veterinární stomatologie, bližší mi jsou jiná spojení, v nichž hlavní role rovněž náleží nejznámějšímu lichokopytníkovi. Třeba tato:

„Onde eu fui amarrar meu cavalhinho?“ [óndži eu fuí amahár méu kavalíňu] řekne Brazilec s povzdechem. Doslovný překlad je: „Kde jsem to jen uvázal svého koně?“, nepronáší ho však sklerotický kovboj. Použije ho kdokoli při lamentování (skutečném či přeneseném) nad svou aktuální situací. „Kde jsem se to jen octnul? Čím jsem si zrovna já toto zasloužil?“ (Koně v daném úsloví zvládnou alternovat také bode [bódži] kozel, burro [búhu] osel, případně égua [égua] kobyla.)

Ani Tirar o cavalo da chuva [čirár u káválu da šúva], odvést koně z deště, není prohlášením starostlivého jezdce. Znamená to ve skutečnosti NĚCO VZDÁT, hodit ručník do ringu. (Údajně mělo rčení původně přesně opačný význam: když jste přijeli koněm na nějaký statek fazenda na návštěvu a vaši hostitelé pronesli: „Můžete uvázat koně pod střechou /aby na něj nepršelo/“, bylo to vyjádřením toho, že jste vítanou návštěvou, která se pravděpodobně protáhne…)

Do třetice (snad) něco optimističtějšího: Não deixe o cavalo selado passar sem montá-lo [não déiši u kaválu seládu pasár sẽm montálu]. Musíš se na koni svézt, když jede kolem osedlaný. Tím se zcela očividně chce říct, že život každému z nás čas od času přinese nějakou dobrou šanci – a měli bychom každou takovou příležitost osedlat a trochu se povozit, zkrátka nepromarnit.